• MANGLET STØTTEORDNINGER: Kvinner valgte å adoptere vekk barnet sitt av mange årsaker, men adopsjonsekspert Knut Steenberg er opptatt av at samfunnet manglet gode støtteordninger for enslige mødre. FOTO: JO STRAUBE

- Ikke alt tålte dagens lys

Det offentlige gjorde ikke alltid jobben sin i arbeidet med adopsjon. - Det skortet på fagfolk, sier den pensjonerte adopsjonseksperten, Knut Steenberg.