Et mareritt å være syklist i sentrum

Sykling i sentrum er en risikosport. - Vi må erkjenne at sentrum er et smertens barn når det gjelder sykkel, sier byråd Filip Rygg (KrF).