• RINGERIKSBANEN: Her på Kroksund vil Jernbaneverket at banen skal krysse i bro. Men traseen vil bli adskillig bredere enn på denne gamle tegningen. FOTO: Biletmontasje: Jernbaneverket

Ringeriksbanen kan få byggestart i 2019

Vil kutte togturen til Oslo med én time. Kostnad: 17-33 milliarder.