• DRIVER PÅ: Jaunsen Gjestgjevarstad i Granvin er et av de eldste gjestgiverstedene i Hordaland. I de flotte trebygningene er det fremdeles drift. - Vi driver på og har både matservering, overnatting og pub, men prestespetakkel har vi lite av i dag, sier eier Kåre Lie. ub, men prestespetakkel har vi lite av i dag, sier eier Kåre Lie. FOTO: Pål Engesæter

"Fanden være Eders Præst"

Presten i Granvin gikk på fylla og nektet vertshuseierens kone nattverd. Da ble det bråk.