• BT-Innsikt_Radio.jpg

Radioen vert marginalisert

Unge veks opp utan tilkopling til radioen som offentlegheit, men også vaksne endrar vanar.