Steinras i Naustdal

Flere store steinblokker sperret fylkesvei 611 mellom Stavang og Naustdal.