Tautrekkingen i havet vi er sjanseløse på å vinne

Havforsuring er en tautrekkingskonkurranse som CO2 vinner.