Totalt 2521 pasienter på Vestlandet ble bedt om å svare på spørsmål knyttet til deres siste sykehusopphold.

På en skala fra en til fem fikk Helse Vest den samlede karakteren 4.2, hvor Helse Fonna fikk 4.1, Helse Førde fikk 4.2 og Helse Bergen fikk 4.2.

— Dette er en viktig rapport for oss å få og vi bruker jo denne undersøkelsen aktivt i arbeidet vi gjør for å forbedre oss, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae ved Helse Vest.

Mest fornøyd lokalt

Mest fornøyd med sykehusoppholdet er folk som sokner til lokalsykehusene. Nasjonalt scorer lokalsykehusene noe bedre enn gjennomsnittet.

— Det er jo interessant, men man kan jo tenke seg at pasientene på mindre sykehus kommer tettere innpå blant annet behandlerne. De kommer kanskje tettere innpå sykehusoppholdet generelt og får en samlet nærere opplevelse, sier Aae til BT.

På Vestlandet er det Kysthospitalet i Hagavik og Lærdal sjukehus som utmerker seg i resultatene. Pasienter ved disse to sykehusene er spesielt fornøyd med pleiepersonalet, legene og ivaretakelsen av pårørende. Lokalsykehusene har et høyt snitt også i nasjonal sammenheng.

— Det er ikke overraskende. Vi er veldig glad og stolt over det, men vi er klar over at det er forskjell på en avdeling der alt er planlagt og en avdeling som domineres av øyeblikkelig hjelp. Vi får alltid gode tilbakemeldinger, og det er jo gledelig at vi lykkes med planleggingen vår, sier klinikksjef Lars Oddvar Arnestad ved Kysthospitalet i Hagavik.

Pasienter ved Haukeland universitetssjukehus var de minst fornøyde.

Arbeider målrettet

— Vi ser at det er små forbedringer år etter år, selv om jeg skulle ønske forskjellene var litt mer tydelig fra år til år, sier Aae.

Siden fjorårets resultater har Helse Vest arbeidet målrettet med å forbedre blant annet pasientkontakten.

Prosjekt «Alle møter» er et av prosjektene som ble satt i gang, etter forrige rapport, for å øke kvaliteten på sykehustjenestene.

— Vi ser allerede at ventetiden viser nedgang etter at dette prosjektet ble startet opp og det håper vi selvsagt at våre pasienter merker, sier Aae.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2013 en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter (16 år og eldre) som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsperioden september til desember 2013. Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet.