• (1/2)
    ULYKKE: Den eldre kvinnen kom tilsynelatende fra bilvelten uten alvorlige skader. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Eldre kvinne skadd da bilen veltet

Ulykke ved Litlebergen i Meland.