• ORDNER SEG: Tom Skauge (SV), her med partifellen Lillian Blom, mener Unesco ikke kommer til å frata Bryggen verdensarvstatusen dersom Bybanen legges over den.

Mener Bryggen ikke trues

SV mener det er utenkelig at Unesco fjerner verdensarvstatusen til Bryggen dersom Bybanen legges her.