Innen kort tid, vil det bli klart hvem som skal ta over som byråd for kultur, næring, idrett og kirke etter Gunnar Bakke. Fremskrittspartiet har satt ned en arbeidsgruppe, som består av finansbyråd Liv Røssland, varaordfører Tor Woldseth og leder i Bergen Frp, Eiler Macody Lund.

- Hyggelig å bli nevnt

Både Woldseth og Lund kan selv være aktuelle kandidater til å ta over byrådsposten. Woldseth har blant annet vært leder i Komité for kultur, idrett og næring siden 2011 og er gruppeleder for Frp i bystyret. Dersom valget skulle falle på Woldseth, må han trekke seg som varaordfører, og Frp må finne ny gruppeleder i bystyret.

Les også BTs leder:

En annen kandidat som nevnes, er Gunnar Bakkes rådgiver, Daniel Hägglund. 30-åringen er opprinnelig fra Åland, og kjenner fagfeltet etter å ha vært rådgiver for Bakke de siste årene. Han er også nestleder i Bergen Frp, og har tidligere vært region­sekretær for Frp i Hordaland.

- Jeg synes det er hyggelig å bli nevnt, men uansett hvem som blir byråd så er jeg sikker på at vi har gode kandidater i Bergen Frp, sier Hägglund.

En annen av kandidatene som trekkes frem, er politisk nestleder i Bergen Frp, Helge Stormoen. 45-åringen er inne i sin tredje bystyreperiode og sitter i finanskomiteen.

- Jeg ser at noen spekulerer, og det er hyggelig å bli nevnt. Men jeg vil ikke kommentere det. Nå får arbeidsgruppen jobbe, så tar vi det derfra, sier Stormoen.

Ingen rokeringer

Etter det BT kjenner til, er det ikke aktuelt å gjøre flere rokeringer i byrådet. Mange kulturtopper ønsker seg tidligere kulturbyråd Henning Warloe (H) tilbake i jobben, men Warloe selv avviser at dette er aktuelt. Liv Røssland forteller at arbeidsgruppen kun har én oppgave:

- Det er kun erstatter for Bakke det jobbes med, sier Røssland.

Også bystyrerepresentant Silje Hjemdal (29) har vært nevnt som en aktuell kandidat. Hun er inne i sin første periode i by­­styret.

Gunnar Bakke er tilbake som bystyrerepresentant, men er pr. definisjon arbeidsledig. Som avgått byråd får han med seg tre månedslønner, i tråd med Bergen kommunes honorarreglement.

Får tre månedslønner

Byrådenes bruttoårslønn ligger på 850.341 kroner i Bergen og er beregnet ut fra lønnen til stortingsrepresentanter.

Det vil si at Gunnar Bakkes «sluttpakke» kommer på 212.585 kroner. Dersom han får seg heltidsarbeid innen de neste tre månedene, opphører godtgjørelsen fra kommunen.