• INDUSTRIFISKE: Store trålere som gjør storfangst, tapper havet for mat. Her fra sildefiske utenfor Sunnmøre. ARKIVFOTO: Endre Storøy

Døyr på grunn av lite mat

Alt tyder på at overfiske i Nordsjøen er årsaka til krisa for sjøfuglane.