Vil søke om a- og b-matte

Byrådet ønsker å prøve nivådelt matteundervisning i ungdomsskolen.