- Det er en skam

Harald Nordvik måtte ut med 40.000 kroner for å besøke sin døende kone på Haukeland Universitetssykehus.