Kan bryte egen byrådsavtale

Byrådsavtalen forbyr køprising. Høyre vil likevel ikke utelukke noe før bystyremøtet.