Vil spleise på ekstra ferje

Øykommunen Austevoll presenterer spleiselag for ekstra ferje.