Tusenvis hyller vinkemannen

På to dager har minnesiden til John Johnsen fått over 5000 medlemmer.