• ANKLAGER BKK: - Det går ikke an å smyge seg unna konflikter på denne måten, sier NVE-direktør Agnar Aas, som mener BKK innledningsvis snakket mest om kabel og lite om luftspenn mellom Mongstad og Kollsnes. ARKIVFOTO: Rune Nielsen

Mener BKK har lurt folk

NVE-direktør Agnar Aas mener BKK har skapt urealistiske forventninger til bruk av sjø- og landkabel for kraftlinjen fra Mongstad til Kollsnes.