Perlene på Haukås

Nesten umerkelig, lett forurenset og uspennende renner Haukåsvassdraget langs E39 Steinestøveien. Men elven bærer på en spennende hemmelighet!