• SLUTT PÅ MOROA? Bergen Storm er ikkje sponsa, og derfor avhengig av inntekter frå dugnadsarbeid. FOTO: Cecilie Eikås Nygård

- Lova øydelegg klubben si framtid

Blir reglane i ny lov om vaktverksemd for strenge ser det mørkt ut for økonomien til Bergen Storm.