Brann i Skuteviken

Brann i et ubebodd hus utløste storutrykning til den tette trehusbebyggelsen i Skuteviken onsdag.