Tutta ble sosietetsdronning

Gjertrud Dyrdal var frisørdame i Bergen. På 1950-tallet ble hun sosietetsdronning i Danmark.