Tatt for ran

Offeret skal ha blitt slått ned, banket opp og robbet mens han lå på bakken.