Dette gjør de andre byene

Bergen er storbyen i Norge som i størst grad har iverksatt tiltak mot luftforurensningen.