Rykket ut til brann

Røyken veltet ut av kjøkkenet.