• På 20 år har dødeligheten for slagpasienter under 55 år blitt redusert med en tredjedel for menn, og nesten halvert for kvinner.
  • Livslengden til HIV-smittede nærmer seg friske folks livslengde. Beregninger gjort i USA og Canada viser at en 20-åring som ble smittet i 2006 kan leve i ytterligere 50 år, og dermed bli over 70 år.
  • Pasienter med diabetes type-1 forventes å leve lenger enn før. Forskjellen i forventet levealder fra befolkningen ellers er redusert fra 27 år i 1975 til mellom 11 og fem år i 2013.
  • Eldre er friskere enn før. En studie fra USA viser at ikke bare lever vi lengre, men alvorlige sykdommer kommer ofte første de siste to årene av livet.
  • Kvinner i Oslo måtte tidligere vente ti år på å få rekonstruert bryst etter brystkreft. Nå er ventetiden redusert til to år. Også i resten av landet er ventetiden på rekonstruksjon av bryst redusert.
  • Ny former for behandling gjør at pasienter med blodbåren spredning av føflekkreft nå kan leve både lengre og bedre enn før. Disse pasientene var tidligere livstruende syke. Om det vil gjøre flere pasienter helt friske er foreløpig for tidlig å slå fast.
  • Overlevelsesraten for lymfekreft har vært stigende i mange år. Nå ser også risikoen for langtidsbivirkninger av strålebehandlingen ut til å være redusert. Bivirkningene, som kan være hjertesvikt og fortetting av blodårer, ser man ut til å oftere unngå med mer individuelt tilpasset stråling.
  • Ca 60 prosent av kreftpasienter er fortsatt i live fem år etter at de har fått diagnosen. Det er nesten en dobling, sammenlignet med for 50— 60 år siden. For barn er overlevelsesraten enda høyere. Rundt 80 prosent overlever kreftsykdom.
  • Flere premature barn overlever, og en ny studie viser at tre av fire barn som er født ekstremt for tidlig, var enten normalt utviklet eller hadde bare lette funksjonshinder da de var 2,5 år gamle. 42 prosent har ingen funksjonshemninger i det hele tatt.
  • Færre dør av hjerte- og karsykdommer. Dette gjelder særlig hjerteinfarkt. I perioden 1988 til 2012 har tallet på dødsfall gått ned fra 183 til 63 pr. 100 000 innbyggere. Legene mener dette kommer av bedre livsstil i befolkningen, at man raskere oppdager at folk er i faresonen og at man bedre kan behandle hjerteinfarktene.
NYE MEDISINER: Vi overlever oftere.
SCANPIX