Avskiltet for dekkslurv

UP gjorde kort prosess mot sjåføren i 30-årene. - Han kjørte på fire forferdelig blankslitte dekk.