• I FARESONEN: Det er stor risiko for alkoholmisbruk blant stortingsrepresentanter, og jeg vet om mange som er på grensen til det, forteller Kjersti Toppe (Sp). ARKIV: FARTEIN RUDFJORD

Høy rusfare hos stortingskolleger

Stortingskollega Kjersti Toppe (Sp) tror flere politikere enn Henning Warloe kan kjenne seg ensomme i Oslo. Faren for rusmisbruk er stor, mener hun.