- Sletting er problematisk

Medan foreldra har kjempa for å få sletta opplysingane, har kommunen sjølv halde fast på å la opplysingane frå 1978 stå.