• VARMET SEG I SJØEN: Hanne Elise Fosse (til v.), Ingunn Storetvedt og Ivan Storum brukte den kalde fine kvelden til et bad. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Nissene badet julen inn i Lysefjorden