Bil står på vippen

Kjørte i grøften og sto delvis «på vippen».