- Et sykehus må ha akuttkirurgi for i det hele tatt å kunne kalles et sykehus, skriver Den norske legeforening i en hørings­uttalelse om forsøket ved Nordfjord sykehus.

Legeforeningen mener modellen i Nordfjord minner om løsningene som er valgt andre steder i landet med lokalmedisinske sentre. Forskjellen er at Nordfjordsykehuset ligger under Helse Vest, mens lokalmedisinske sentre er kommunalt eide.

Kritisk til akuttløsning

Nordfjord-modellen trekker kommunens allmennleger inn i spesialisthelsetjenesten på en måte som skaper uklarhet rundt ansvarsfordelingen, skriver Legeforeningen.

Legeforeningen er dessuten svært kritisk til akuttløsningen som er valgt. Sykehuset på Eid har anestesileger på vakt, ikke kirurger.

Tallet på pasienter som kommer til skadestuen, for å bli stabilisert før de eventuelt sendes videre, er så lavt at legene ikke klarer å opparbeide den nødvendige kompetansen, mener legenes fagforening.

I snitt kommer det 6,4 pasienter i døgnet til mottaket på Eid.

Støre med anbefaling

Legeforeningen er ikke alene om å være kritisk til et sykehus uten kirurger. I oktober, like før han overlot departementet til Bent Høie (H), gikk tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et brev til Helse Vest inn for å lytte på innspillene som er kommet i høringsrunden. Særlig nevner han behovet for å ha kirurger til stede på sykehuset.

- Det er gode argumenter for å opprette et dagkirurgisk tilbud ved Nordfjord sykehus, sier Støre til Helse Vest.

Utspillet fra Støre faller i god jord hos Sjukehusaksjonen i Nordfjord. I et brev til Helse Vest ber de styret følge anbefalingen fra Støre.

Planene for Nordfjord-sykehuset skal trolig behandles i styret for Helse Vest i desember. Da blir spørsmålet om dagkirurgi eller ikke et viktig tema.