• MANGE TIMER: - Det eneste jeg savner her er et tv-apparat over sengen, sier Gaute Arne Fagervik, som tre ganger i uken ligger nær fem timer i dialysesengen på Toloheimen. Sykepleier Åshild Gausvik Lie (til venstre) og Silje Kristiansen overvåker behandlingen. Til høyre Lars Handegard. FOTO: TOR HØVIK

Liten maskin gir stor gevinst

To dialysemaskiner i Kvam sparer Helse Bergen for 1,4 millioner kroner i drosjeutgifter årlig.