- Brøt loven i kraftstrid

Bård Vegar Solhjells ja til å føre kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat reddet statsrådskollega fra et pinlig nederlag. Nå kan vedtaket bli kjent ugyldig.

KRITIKK: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell får kritikk for at han sa ja til å føre kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat. I bakgrunnen SV-nestleder Inga Marte Thorkildsen. Varfjell, Fredrik

— Jeg mener loven er brutt i denne saken, sier Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i miljørett ved Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Les også

De har brukt en halv million på kampen mot kraftmastene

Han skal mandag forelese om saken for fagmiljøet på Juridisk fakultet i Oslo. I en kronikk i dagens BT refser han Miljøverndepartementets saksbehandling.

— Vedtaket bygger på en gal lovforståelse. Slik jeg ser det er vedtaket er ugyldig. Skal linjen bygges i dette området, må fredningen av reservatet opphøre, sier Winge.

Samfunnsmessige hensyn

Knappe tre uker er gått siden miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sa ja til å gi Statnett dispensasjon til å bygge kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger. Vedtaket kom etter at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 19. februar i år sa nei til en tilsvarende dispensasjonssøknad.

Med sitt vedtak reddet Solhjell også kollega Ola Borten Moe fra et pinlig nederlag. Olje- og energiministeren har møtt mye motbør etter at han i desember 2011 overprøvde fagetatene og flyttet linjen fra Førdedalen, hvor Sp-ordfører Karl Vidar Førde har eierinteresser, og over til Sørdalen naturreservat.

Miljøvernministeren begrunnet vedtaket med at naturmangfoldsloven åpner for inngrep i reservat «hvis vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». I tilfellet Sørdalen mente Solhjell det var nødvendig med dispensasjon for å sikre kraftforsyningen til Midt-Norge så raskt som mulig.

- Mangler hjemmel

Førsteamanuensis Nikolai K. Winge mener argumentasjonen ikke holder.

— Det er ingen tvil om at hensynet til kraftforsyningen er en vesentlig samfunnsinteresse, men det er ikke dermed gitt at det er nødvendig å legge linjen gjennom Sørdalen naturreservat. Hvis det finnes en mulighet til å legge linjen utenom verneområdet, så har ikke Miljøverndepartementet hjemmel til å gi dispensasjon, sier Winge, som peker på at det i dette tilfellet finnes et alternativ i Førdedalen.

Han får støtte fra Inge Lorange Backer, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. I en e-post Backer har skrevet til Naturvernforbundet, og som BT har fått tilgang på, konkluderer han med følgende:

«De lovfestede vilkårene er ikke oppfylt for å gi dispensasjon fra verneforskriftene for Sørdalen naturreservat. Legger man dette til grunn, er MDs dispensasjonsvedtak ugyldig.»

Les også

Sier ja til kraftlinjei naturreservat

Les også

Statnett klager på kraftlinje-nei

Backer ønsker ikke å uttale seg om saken til BT. Juristen er derimot ingen hvem som helst i det juridiske miljøet. Som ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling gjennom nesten 14 år, har Lorange Backer øvd betydelig innflytelse på den norske lovgivningen.

Går rettens vei

Bård Vegar Solhjell kunne ikke uttale seg om saken i går. Statssekretær Ellen Øseth avviser derimot kritikken.

— Hensynet til kraftsituasjonen gjorde det nødvendig å gi dispensasjon. Vi mener fortolkningen er innenfor loven, sier hun.

- Hvorfor gjør vesentlige samfunnsmessige hensyn det nødvendig å føre linjen gjennom et naturreservat når det finnes et annet alternativ?

— Her ble tidsaspektet vektlagt, sier hun.

Nikolai K. Winge er kritisk.

— Det bygges her på analyser om at kraftsituasjonen i Midt-Norge er så anstrengt at man ikke har tid å miste. Det er imidlertid snakk om begrenset tid, kanskje ett år, mens virkningene i naturreservatet blir varige, sier Winge.

— Det er ingen garantier for at det kun er snakk om ett år, svarer statssekretær Ellen Øseth.

- Hvor lang tid mener du det vil ta å flytte linjen?

— Det har jeg ikke svaret på. Det er det ikke noen som har.

Grunneierne i Bremanger går nå rettens vei for å få erklært vedtaket til departementet ugyldig.

— Jeg tror de har gode sjanser til å finne frem, sier Winge.

kraftlinjer bremanger naturreservat-2.pdf