• TUSEN MIL FRÅ GULEN: Dean Rich Nesse (9) på øya Cebu i Filippinane har aldri møtt sine biologiske foreldre, men veit at han er adoptert. Dei to han kjenner som mor og far, er ekteparet Wilma og Erling Nesse i Gulen. FOTO: privat

Dean Rich (9) får ikkje bu i Gulen

På Filippinane er Wilma og Erling Nesse frå Gulen juridiske foreldre til Dean Rich (9). Norske styresmakter vil ikkje anerkjenne adopsjonen.