Aktor mener tiltalte er skyldig i drap på mer enn 2000 i Rwanda

Statsadvokat Marit Bakkevik krevde i ettermiddag at den folkemordtiltalte Sadi Bugingo må kjennes skyldig. Statsadvokaten mener Bugingo er skyldig i drapet på over 2000 mennesker i Rwanda i 1994.

Publisert Publisert

1000 MYRDET: To etterforskere fra Kripos, som har vært med på å etterforske 19 folkemordsaker i Rwanda, skaffer seg her oversikt over kommunehuset i Birenga der minst 1000 mennesker fra folkegruppen tutsi ble drept 14. april 1994. Foto: POLITIET

  • Aftenposten
  • Håkon Letvik
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Statsadvokaten oppsummerte bevisførselen og det blodige marerittet som først og fremst rammet minoriteten tutsi i Rwanda i april 1994.

Statsadvokaten mener de mange bevisene i saken klart viser at Bugingo medvirket til massedrapene ved å lede og organisere andre til å gjennomføre drapene og nedslaktningen av kvinner, menn og barn.

— Overlevde under likene

— Flere av vitnene har forklart at de overlevde ved at de ble liggende under likene. Mange av vitnene har forklart at de så Bugingo på de stedene hvor drapene ble utført. De har ikke sett at han selv aktivt tok del i drapene, men at han hadde en ledende rolle, sa Bakkevig.

Hun mente at de mange vitneforklaringene tilsammen gir et bilde av det som skjedde, og at det ikke er tvil om at Bugingo medvirket i massedrapene, som ble kombinert med plyndring og tyverier fra ofrene.

Les også

21 års fengsel for folkemord

— Det meste av det vi har hørt om i denne saken er ekstremt brutalt og inhumant. Det verste er jo at noen overlevde massakre, men de ble hentet, kjørt vekk og drept, slik at det ikke skulle være noen vitner igjen. Men likevel var det noen som overlevde, slik at vi kan presentere en flik av det som skjedde, sa Bakkevig.

Den omfattende ankesaken mot forretningsmannen Sado Bugingo går nå mot slutten, etter å ha pågått i tre og en halv måned. Borgarting lagmannsrett har innkalt 12 jurymedlemmer, to ekstra som sikkerhet mot sykdomsforfall.

— Det er spesielt at det ikke har vært noe forfall i en så langvarig sak. Staten takker dere, sa rettens formann, lagmann Hans-Petter Jahre før statsadvokat Bakkevig begynte sin prosedyre i formiddag.

Bugingo ble i Oslo tingrett i februar dømt til 21 års fengsel for folkemord på mer enn 2000 tutsier, men anket dommen. Bugingo har hele tiden nektet straffskyld.

88 vitner fra Rwanda

88 vitner fra Rwanda har avgitt forklaring under ankesaken. Mange av dem overlevde massakrene ved å flykte, eller de ble liggende skjult av lik mens drapene skjedde rundt dem. De aller fleste av vitnene mistet selv nære familiemedlemmer i massedrapene. Vitnene har forklart om blodbad, hvor menneskene rundt dem ble slått i hjel med klubber, økser, jungelkniver, jordbruksredskaper, eller de ble skutt eller sprengt til døde med granater.

Massedrapene som Bugingo er tiltalt for skal ha skjedd tre steder, ved kommunehuset i Birenga, ved den katolske kirkes bispesete Economat og på sykehuset i Kibungo.

Det var folkegruppen tutsi som ble offer for folkemordet, som startet like etter at et fly med Rwandas president ombord ble skutt ned.

Søkte trygghet, men ble drept

— Tutsiene søkte tilflukt i kirker og i offentlige bygg for å få trygghet. De trodde at myndighetene ville beskytte dem. Men det gjorde bare jobben lettere for dem som ville drepe dem. Og de ble angrepet med skytevåpen og granater, sa statsadvokat Bakkevig.

Folkemordsaken er en av de mest spesielle og langvarige straffesaker som er etterforsket av norsk politi og så ført for retten. Spesialetterforskere fra Kripos har vært i Rwanda og i flere andre land en rekke ganger for å lete opp og avhøre vitner og for å samle inn dokumenter og annen informasjon som kan kaste lys over saken.

Juryen i Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til 10 hovedspørsmål og 10 tilleggsspørsmål hvis hovedspørsmålet blir besvart med ja.

Spørsmålene er bygget opp på denne måten:

Spørsmål 1 - hovedspørsmål: Er tiltalte Sadi Bugingo skyldig i å ha forvoldt en annens død eller i å ha medvirket til dette ?

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

1000 drept ved kommunehuset

Torsdag 14. april 1994 i Kibungo i Rwanda, drepte han, sammen med et stort antall andre gjerningsmenn, anslagsvis 1000 mennesker i området ved kommunehuset i Birenga. Sadi Bugingo medvirket ved å transportere drapsmenn til området som sjåfør av en bil og/eller ved å lede drapsmennene i angrep mot de som hadde søkt tilflukt på kommunehuset og/eller ved å styrke drapsmennenes forsett ved å være til stede under hele eller deler av angrepet og overvåke at angrepet ble gjennomført slik det var planlagt.

Hvis dette spørsmålet blir besvart med ja, skal juryen også svare på dette spørsmålet:

— Er den i spørsmål 1 omhandlede forbrytelse forvoldt med overlegg ?

— Jeg ber dere svare ja på begge disse spørsmål, sa statsadvokat Bakkevig.

Hun la også ned påstand om at juryen må svare ja på spørsmålet om Bugingo medvirket til drapene også på den katolske kirkes område Economat og på sykehuset., hvor skadde og syke tutsier ble hentet og ført til en mursteinsfabrikk i nærheten for så å bli drept.

Vil be om frifinnelse

Torsdag skal Bugingos forsvarere Tor Even Gjendem og Brynjulf Risnes holde sine prosedyrer og støtte Bugingo, som mener han er uskyldig. Forsvarerne har innstevnet 40 nye vitner. De begjærte ankeforhandlingen utsatt i ett år, slik at de kunne gjøre nye undersøkelser. Gjennom de nye vitnene og annen informasjon de har innhentet har forsvarerne forsøkt å så tvil om aktoratets vitner og deres troverdighet.

Norske myndigheter har etterforsket saker mot 19 statsborgere fra Rwanda. 17 av sakene er henlagt, mens det er tatt ut tiltale mot Sadi Bugingo. En annen statsborger fra Rwanda er begjært utlevert, og Høyesterett skal ta endelig stilling til utleveringsspørsmålet i januar.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Må vente ett år ekstra på folkemord-rettssak

  2. Har kalt inn 40 nye vitner

BLIR TILTALT: 47-åringen blir tiltalt for over 2000 drap i folkemordet i Rwanda. Fordi han var utlending i utlandet, skal tiltalen bli godkjent i Kongen i statsråd. Her fra et fengslingsmøte i Oslo tingrett med forsvarer Harald Stabell.