• BØDALSBREEN I 2011: Her er same breen fotografert frå omtrent same stad sist sommar. I år har fronten trekt seg ytterlegare 110 meter lenger opp i dalen. FOTO: Øystein Torheim

Breane minkar mindre

Tilbakegangen for breane på Vestlandet har stoppa litt opp. Men i Stryn har ein enkelt brearm gått 110 meter tilbake frå i fjor.