- Alle ansatte følger tariff

De som er ansatt ved hotellet har alle kontrakter og tarifflønn, skriver hotellsjef og Smiths Venner-leder.