• KOKAIN I POSE: De 16 kiloene med kokain, pakket i bunter, ble funnet i en forseglet pose.

Fant 16 kilo kokain på bergensskip

Verdien på funnet er anslått til 950.000 euro - over 7 millioner norske kroner.