- Urettferdig stipendordning

Nathaniel (19) får ikke stipend fordi han bor hjemme, selv om han betaler husleie. Samtidig bor kameratene gratis i leilighet som foreldrene har kjøpt - og får stipend.