Krasj på Nye Nygårdsbro

To biler kjørte i hverandre.