• STENGES: Planen er at barnehagen skal legges ned innen august 2012. FOTO: GERHARD FLAATEN

Barnehagen legges trolig ned

Bergen Røde Kors ønsker ikke lenger å være eier av Hellemyren Barnehage.