• IKKE LETT Å INNFRI: - Opplæringsloven er veldig omfattende når det gjelder elevenes rettigheter, men det er ikke alt som er like lett å innfri, sier rektor ved Fyllingsdalen vgs., Per Morten Nordbotn. FOTO: ØRJAN DEISZ

Skolene dropper skrivebordslov

Elever som ikke behersker norsk har krav på undervisning på morsmålet. Rektorer mener rettigheten er umulig å innfri.