Flere hus på Paradis er uten vann

Et vannledningsbrudd i Statminister Michelsensvei fører til at flere hus på Paradis er uten vann.