Statsminister Erna Solberg har varslet at det må et bredt politisk forlik til i Stortinget for at Norge skal søke OL i 2022. Med Frp som erklært motstander, blir det helt avgjørende hva Arbeiderpartiet sier. En ringerunde BT har gjort til partiets 19 fylkesledere viser at partiet er dypt splittet og at uenigheten i stor grad går etter geografiske skillelinjer. I grove trekk sier Nord-Norge og Vestlandet klart nei, Østlandet er like tydelig i sitt ja-standpunkt, mens Trøndelag og Sørlandet er usikre.

Totalt sier åtte fylkesledere ja, syv sier nei, mens fire enten ikke har tatt stilling til spørsmålet eller de vil ikke svare.

— Nå handler det om å redde den olympiske ideen. Det er et norsk ansvar å redde vintersportdelen. Med den krisen som har oppstått har vi et større ansvar enn noensinne, sier Jan Bøhler, fylkesleder i Oslo Ap.

Kautokeino eller Oslo

Han har god grunn til å være optimist. Det er velkjent at nyvalgt partileder Jonas Gahr Støre er positiv til en OL-søknad.

Stortingsrepresentant Ruth Grung liker ikke at Støre har tatt så klart standpunkt for et Oslo-OL i 2022.

— Han har uttalt at han i denne saken er lojal mot Oslo Aps standpunkt. Nå er han blitt leder og da må han huske at han er valgt for hele Ap og ikke bare Oslo Ap, sier Grung, som er mot OL-søknaden.

— Befolkningen er tydelig på at det er andre ting vi kan bruke penger på enn en fest i fjorten dager.

Av store, folkerike fylker er det kun Hordaland som sier nei. Mens Oslo og Akershus sier klart ja, svarer fylkeslederne i Sør-Trøndelag og Rogaland at de ikke har tatt stilling til spørsmålet ennå.

— Oslo trenger både idrettsanlegg og studentboliger, og dermed bør distriktene forstå at vi trenger et investeringsløft i Oslo, fortsetter Bøhler.

OL-støtten følger i stor grad hvorvidt området vil tjene på søknaden. Selv om enkelte hevder det ikke har noe å si.

— Jeg er for OL i Oslo om det er i Tromsø, Kautokeino eller Trøgstad, sier Sverre Myrli, fylkesleder i Akershus Ap.

Skuffelse over Tromsø

I nord er de fortsatt bitre på prosessen som førte til at idretten vraket Tromsø som søkerby.

— Jeg synes det er krevende å se for seg at Norge skal arrangere et Oslo-OL. Det handler om veldig store kostnader, om problematikken rundt IOC, men det er også krevende med historien rundt Tromsø-OL og behandlingen den søknadsprosessen fikk, sier Bjørnar Selnes Skjæran fra Nordland Ap.

— Fylkeslaget mitt har vedtak på at vi ikke vil ha et OL i Norge. Vi vil at pengene skal brukes til mer samfunnsnyttige formål, sier Hilmar Høl, fylkesleder i Sogn og Fjordane.

Ønsker Østlands-OL

En ringerunde Klassekampen gjorde til Høyres fylkesledere tidligere denne uken viste at elleve av16 av fylkesledere var positive til en norsk OL-søknad. En var mot, fire var usikre. Resultatene er stikk i strid med alle meningsmålinger.

Alt tyder på at også Ap er på kant med folkeviljen, om enn ikke så tydelig. Kun ett fylke på Østlandet sier de er usikre, mens Buskerud og Østfold lover støtte hvis de i større grad kan få nyte godt av arrangementet.

— For Østfolds sin del ville jeg sett det som lettere å argumentere for Oslo-OL hvis vi kunne fått et anlegg også på Østfold-siden, sier Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant og fylkesleder i Østfold Ap.

Han ønsker en ishockeyhall i enten Moss, Sarpsborg eller Fredrikstad.

Bjørn Thore Ødegård, fylkesleder i Buskerud, er på samme linjen.

— Vi ønsker et Østlands-OL. Det å se på sameksistens i forhold til idretts- og næringslivsdestinasjoner i høvelig avstand til Oslo må vurderes. Vi ønsker at Vikersund, Norefjell og Kongsberg bør vurderes i nye planer, sier Ødegård.

Støtter du OL i Oslo? Diskuter under: