• KLARE TIL Å BIDRA: - Mange unge kommer i en vanskelig og sårbar situasjon når noen nære rammes av kreft. Vi ønsker å gi disse ungdommene et tilbud, sier Eva Ørmen Vinjevoll (til v.) og Madeleine Huseby Ellefsen i nystartede InK.

De stiller opp for unge kreftberørte

En gruppe unge mennesker har startet en møteplass for dem som er indirekte rammet av kreft. - Vi tror behovet er der, sier to av dem.