• (1/12)
    INFERNOET: I tre døgn kjempa brannekspert Göran Boström mot flammane. Han har aldri forklart seg for politiet.

«Dette er ikkje rett. Det brenn for mykje og har brent for lenge»