• (1/4)
    IDYLL OG MARERITT: Det er i denne enden av Kvassnesstemma fiskemåkene er på sitt mest høylytte – grunnet hekkeplasser på holmen til venstre. Arbeidet med forskalingen til brofeste er påbegynt, men nå har Fylkesmannen satt foten ned for prosjektet. Beboerne fortviler over støyen. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Nei til gangbro mot måkeskrik

Skriking og skit fra hekkende fiskemåker driver naboer til Kvassnesstemma i Knarvik til fortvilelse. Nå har Fylkesmannen sagt nei til bygging av en gangbroløsning.