• (1/5)
    FLESLAND: Bildet er en arkitekttegning av den planlagte holdeplassen med midtplattform ved Bergen lufthavn Flesland. FOTO: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Dyre bybanestopp under bakken

Et tunnelstopp i Christies gate kan få mellom 45.000 og 50.000 passasjerer per døgn. Det vil koste ti ganger så mye å drifte som et vanlig stopp.