• DÅRLIG STAND: Byrådet foreslår å avvikle Kollåsen skole. FOTO: Helge Sunde

Vil legge ned denne skolen

Byrådet vil slå sammen tre eksisterende skoler i Åsane.